Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.

Gottfried Greve

Gottfried Greve er kandidat for viserektor kandidat ved valget i 2013, og professor i pediatri ved Klinisk institutt 2 og seksjonsoverlege i medfødte hjertefeil ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Han disputerte til Dr. Med .i 1990.

Greve ble professor i pediatri i 2001 ved Pediatrisk institutt, senere en del av Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Han har vært seksjonsleder i pediatri siden 2005 og visestyrer for undervisning ved samme institutt i perioden 2005-09. Seksjon for pediatri har gjentatte ganger mottatt priser fra studentene og fakultetet for god undervisning og fikk i 2012 Fakultetets internasjonaliseringspris for sitt kliniske utplasseringsprogram til Makerere universitetet/ Mulago sykehuset i Kampala, Uganda. Han vikarierte som visedekan for undervisning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i perioden 2010-11. Fra 2011 har han vært faglig internasjonal koordinator og leder for Programutvalg for Legers videre- og etterutdanning ved Fakultetet.

I sitt forskningsarbeid har Greve arbeidet med hjerte- og blodkarsfysiologi hos barn og unge med og uten hjertefeil og registerforskning knyttet til medfødte hjertefeil.

Greve studerte medisin ved Universitetet i Bergen og ble Cand. Med i 1984.  I venteterminen jobbet han i 1980 ved Ciba Geigy AG i Basel i Sveits. Etter avsluttet turnustjeneste (Larvik og Geilo) hadde han fireårs forskningsstipend fra Nasjonalforeningen – Det norske råd for hjerte- og karsykdommer ved Hjertelaboratoriet ved Anatomisk institutt, UiB med studier av tidlige cellulære forandringer ved nedsatt blodforsyning til hjertet. I 1990 begynte som assistentlege ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus. I perioden 1992-93 hadde han forskningsstipend fra American Heart Association ved Laboratory for Hypertrophic Cardiomyopathy ved Baylor College of Medicine i Houston der han jobbet med deteksjon av genforandringer av betydning for utvikling av vekst av hjertemuskelceller. Som ferdig spesialist i barnesykdommer ble han overlege i 1994 og fra 2001 seksjonsoverlege i fagområdet medfødte hjertefeil ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Han var også seksjonsoverlege i barnekardiologi ved Barneklinikken i perioden 2003-09. Han hadde kombinert klinikk- og forskningsopphold ved Department of Paediatric Cardiology ved Royal Brompton Hospital/ Imperial College i London i perioden 1997-98 og jobbet som Honorary Consultant ved Cardiology Service ved Great Ormond Street Hospital for Children / Institute of Child Health ved University College of London. I den siste perioden jobbet han særlig med magnettomografiske undersøkelser av pasienter med medfødte hjertefeil.

Greve var en av initiativtakerne ved etableringen av Hjerte- og lungetestlaboratoriet ved Barneklinikken i 1997 og han har de siste årene arbeidet aktivt for å få etablert et resurssenter for fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov (Barnas Energisenter) som planlegges inn i det nye Barne- og ungdomssenteret som bygges ved Haukeland universitetssykehus.

Greve har vært redaksjonsmedlem for Hjerteforum som utgis av Norsk cardiologisk selskap siden 1999. Han var en av stifterne av Fondet for Hjerteforskning ved Universitetet i 1989 og har siden 2010 sittet i rådet for fondet. Han har sittet i styret for Vest-norsk kardiologisk forening i perioden 1996-12. Han har vært medlem og en perioden leder av Norsk cardiologisk selskaps arbeidsgruppe for ekkokardiografi 1999–2004 og som leder av arbeidsgruppen for voksne med medfødte hjertefeil 2007–12. Han var en av initiativtakerne og styremedlem, og i en periode i oppstarten leder i Locus for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen (2002-07). Han har gjennom årene vært med å arrangere flere nasjonale og nordiske fagmøter og en lang rekke kurs i regi av Legers videre- og etterutdanning. Gjennom årene har han vært medlem i mange fagkomitéer lokalt og nasjonalt. Siden 1995 har han vært styremedlem i flere legater, blant annet Sigurd Ørdahls og Christies legater.

ENGLISH VERSION

Reklamer

Forfatter: Jill Walker Rettberg

Professor of Digital Culture at the University of Bergen.

Kommentarer er stengt.