Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.

Jill Walker Rettberg

Jill Walker Rettberg er professor i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og stiller til valg som viserektor for internasjonale relasjoner. Hun er født i Oslo i 1971 og vokste opp to-språklig og to-kulturell med australske foreldre. Familien bodde i Oslo, Perth i Australia og i Bergen. Rettberg er cand. mag. fra UiB (1995), høgskolekandidat i kultur- og mediefag fra daværende Høgskolen i Stavanger (1995), cand.philol. i litteraturvitenskap fra UiB (1998) og dr. art. fra UiB (2003). Rettberg har vært gjesteforsker ved Royal Melbourne Institute of Technology, University of Western Australia og University of Illinois at Chicago.

Som student var Rettberg aktiv i både Studentradioen og StudVest, og høsten 1992 var hun musikk- og kulturredaktør i Studentradioen. Rettberg fikk sin første datter som hovedfagsstudent, og ble en av våre mange studentforeldre. Like etter hovedfaget vant Jill Walker Rettberg The Inaugural Ted Nelson Award for Best Paper by a Newcomer for et konferansepaper på ACM Hypertext 98. Etter et år som vitenskapelig assistent fikk hun så doktorgradsstipend fra NFR.

Rettberg fullførte sin dr. art. i 2003 med avhandlingen Fiction and Interaction: How Clicking a Mouse Can Make You Part of a Fictional World hvor hun analyserte forholdet mellom bruker og den fiksjonelle verdenen i elektronisk litteratur og digital kunst. Hun ble ansatt som vikarierende førsteamanuensis på Seksjon for humanistisk informatikk og fikk i 2004 fast ansettelse.

Fra 2005-2007 var Rettberg seksjonsleder for humanistisk informatikk, som da var en frittstående seksjon på HF. Som seksjonsleder fikk Rettberg meget raskt lære universitetssystemet å kjenne, og styrte seksjonen gjennom en utfordrende overgangstid med avganger og gjenoppbygging. Siden er faggruppen omdøpt til digital kultur og er blitt en del av storinstituttet LLE på det humanistiske fakultet. Etter to fødselspermisjoner fikk Rettberg professorkompetanse i 2011.

Parallelt med arbeidet med avhandlingen begynte Rettberg å skrive en forskningblogg, jilltxt.net, som nå har vært aktiv i over tolv år. Bloggen har en viktig formidlingskanal, men enda mer har den vært viktig i faglig debatt og som en plattform for deltagelse i et internasjonalt forskningsnettverk. I 2006 vant Rettberg Meltzerfondets pris for fremragende forskningsformidling, mye på grunn av hennes arbeid som forskningsblogger.

Forskningen til Rettberg har også dreid seg mot blogging og sosiale medier. Sammen med Torill Mortensen skrev hun den første vitenskapelige artikkelen om blogging i 2002, og hun ga ut en monografi om blogging på Polity Press i 2008. Boken kommer i andre utgave i 2013. 2008 redigerte Rettberg, sammen med kollega på digital kultur Hilde Corneliussen, også en vitenskapelig antologi om det populære onlinespillet World of Warcraft som ble publisert på MIT Press.

Fra januar 2012 har Rettberg vært alumnusrådsleder for Universitetet i Bergen. Vervet innebærer å lede alumnusrådet som består av vitenskapelig ansatte fra alle fakultet og skal gi råd til UiBs ledelse om vår alumnusvirksomhet, og gjennom vervet er hun blitt godt kjent med UiB som helhet og i sær UiBs arbeid med samfunnskontakt og omverdenen. Alumnusvirksomheten har både vært internasjonal og helt lokal på fagnivå.

Rettberg er medlem av Norsk kulturråds utvalg for kunst og ny teknologi (KNYT) og av Digitutvalget, et utvalg nedsatt av FAD for å avdekke hindringer for vekst og verdiskaping i digitale tjenester og digitalt innhold. Digitutvalgets NOU-rapport offentliggjøres i januar 2013. Hun har tidligere vært styremedlem i Bergen elektroniske kunstsenter, jurymedlem i Fritt ords bloggutlysning og har vært medlem av referansegrupper for nye medier og kunst i Bergen kommune og ABM-utvikling.

Rettberg har deltatt i organiseringen av en rekke internasjonale konferanser og workshops innen sitt fagfelt, og har vært i programkomitéer for internasjonale konferanser som Digital Arts and Culture og ACM Hypertext, og hun har vært reviewer for internasjonale tidsskrifter og forskningsorganer. Hun har bred medieerfaring og har holdt mange populærvitenskapelige presentasjoner for grupper fra næringsliv og kulturliv. Hun var prosjektleder for det nordiske samarbeidet ELINOR: Elektronisk litteratur i Norden (2004-6), og er nå co-investigator i et europeisk prosjekt om elektronisk litteratur.

Mer om Jill Walker Rettberg på nettet:

ENGLISH VERSION

Reklamer

Forfatter: Jill Walker Rettberg

Professor of Digital Culture at the University of Bergen.

Kommentarer er stengt.