Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.

Kuvvet Atakan

Kuvvet Atakan

Kuvvet Atakan stiller til valg som rektor for Universitetet i Bergen.

Kuvvet Atakan er professor i seismologi ved Institutt for geovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han begynte sin karriere ved Middle East Technical University i Ankara, hvor han tok en Bachelor of Science-grad i 1980. Atakan er født i Eskişehir, Tyrkia i 1957. Senere fortsatte han sine studier ved Universitetet i Bergen, der han tok cand.mag. i geologi i 1986 og hovedfag i strukturgeologi/sedimentologi i 1988. Han ble dr. scient. i 1994 og forsket i sitt doktorgradsarbeid innen fagfeltet seismologi/geofysikk. Han har vært ansatt ved Universitetet i Bergen siden 1994, først som førsteamanuensis ved Institutt for den faste jords fysikk og siden 2001 som professor ved Institutt for geovitenskap. Han har også hatt lengre forskningsopphold i England og Tyrkia. Professor Kuvvet Atakan er valgt viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen for perioden 2009 – 2013.

Atakan har vært prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og stedfortredende instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Han har tidligere vært medlem av Kollegierådet ved UiB, Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Instituttrådet både ved Institutt for den faste jords fysikk og senere ved Institutt for geovitenskap. Fra 2009 er han viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, og i kraft av dette er han leder for universitetets Utdanningsutvalg, medlem av Læringsmiljøutvalget, styremedlem i Vitensenteret i Bergen og en rekke andre utvalg og komiteer.

Atakan har vært leder for programkomiteen for phd-utdanningen ved Institutt for geovitenskap, og er leder for evalueringskomiteen av opprykk til professor innen geofysikk.

Atakan er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og har vært styremedlem for Norsk Jordskjelvtekniske Forening (NJF) i 1996, 2004-2005 og i 1997 som styreleder. Han er siden 2008 representant for Norge i European Seismological Commission (ESC) og representerer Norge også i rådet for International Seismological Centre (ISC). Han har arrangert 10 vitenskapelige konferanser, blant annet ”The 9th International Conference in Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDDE)”, som fant sted i Bergen i 1999. Han har også ledet en rekke symposia i internasjonale konferanser innen fagfeltene geodynamikk og seismologi.

Atakan er del av, og tidligere leder for, forskningsgruppen for geodynamikk ved Institutt for geovitenskap. Han hadde ansvaret for Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) i perioden 2007-2009 og har vært styremedlem i NNSN siden 2002. Han er nasjonal koordinator for – og medlem av – rådet for European Plate Observing System (EPOS). Han har også vært gjesteredaktør og medlem av redaksjonskomiteen for det internasjonale tidsskriftet Soil Dynamics and Earthquake Engineering.

Hans forskningsinteresser ligger særlig innenfor seismotektonikk, seismisk risiko, med særlig vekt på forkastningsbrudd ved store jordskjelv. Han har deltatt i 44 internasjonale forskningsprosjekter, spredd utover hele verden. Professor Atakan har en betydelig vitenskapelig produksjon, med til sammen 89 publikasjoner og 98 vitenskapelige rapporter. Han har publisert kapitler i bøker, tekniske rapporter, og artikler i norske og internasjonale tidsskrift, spesielt innenfor seismologi og tektonikk. De nyeste vitenskapelige arbeidene handler om å identifisere forkastningskilder til megajordskjelv langs tektoniske plategrenser i subduksjonssoner. Atakan har også vært en aktiv foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser, med til sammen 330 presentasjoner.

Atakan har lang undervisningserfaring ved UiB og har veiledet 39 masterstudenter og 11 PhD-kandidater. Han har også hatt en betydelig formidlingsaktivitet gjennom intervjuer og populærvitenskapelige bidrag i media, og i 2005 hadde han ansvar for utstillingen ”Når jorden skjelver – 100 års jubileumsutstilling for Jordskjelvstasjonen i Bergen” ved Bergen Museum.

ENGLISH VERSION

Reklamer

Forfatter: Jill Walker Rettberg

Professor of Digital Culture at the University of Bergen.

Kommentarer er stengt.