Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.

Vigdis Broch-Due

Vigdis Broch-Due er prorektorkandidat ved valget i 2013, og professor ved Institutt for sosialantropologi. Hun har også et spesialprofessorat i internasjonale fattigdomsstudier knyttet til det samfunnsvitenskapelige fakultet. Broch-Due disputerte til dr. philos.-graden ved UiB i januar 1991. I fagkretsen inngår antropologi, sosiologi, geografi, filosofi og litteraturvitenskap. Broch-Due har en bred arbeidserfaring både nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Før hun ble ansatt som professor ved UiB i 2003, hadde hun akademiske stillinger ved Universitetene i Oslo, London (SOAS og LSE), Cambridge, Washington, Rutgers samt Nordiska Afrikainstituttet i Uppsala. I tillegg til en robust grunnforskingsagenda, tverrfaglig profil og bred epistemologisk forankring i akademia, har Broch-Due også vært engasjert i mer anvendte oppdrag. Hun har evaluert bistandsprosjekter i Afrika innen en rekke sektorer – fiske, vannforsyning, veiutbygging, irrigasjonsjordbruk – og deltatt i utforming av bistandspolitikk rettet mot fattigdomsreduksjon for IFAD, EU kommisjonen og UN ekspertpanel i New York.

Vigdis Broch-Due har lang erfaring med forskningsledelse. Hun ledet et stort forskingsprogram ved Nordiska Afrika instituttet med forgreninger til SOAS og LSE, og har selv hatt en serie forskningsprosjekter finansiert av NFR. Hun har arrangert en rekke internasjonale konferanser og innehatt flere sentrale verv. For tiden er Broch-Due nestleder av Nasjonalt fagråd for utviklingsstudier og eksternt styremedlem ved sosialantropologisk institutt, NTNU. Ved Universitetet i Bergen har hun sittet i styret til Universitetsbiblioteket siden 2004, og er styremedlem ved  Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) i inneværende periode. Hun leder forskningsgruppen Poverty Politics ved Institutt for sosialantropologi. Broch-Due leder også det internasjonale masterprogrammet The Anthropology of Development som bringer sammen studenter fra Afrika, Asia, Sør-Amerika, USA, Canada, Europa og Norge. Hun underviser en portefølje av kurs på master- og ph.d.-nivå, og har en aktiv veiledingsagenda og involvering i forskerutdanningen i sosialantroplogi. Broch-Due har vært engasjert i evalueringer av søknader og sentra for en rekke forskningsråd, både nasjonalt og internasjonalt.

Vigdis Broch-Due har forsket kontinuerlig blant kvegnomader i Nord-Kenya siden hun var student på åttitallet, og anvender både kvalitative og kvantitative metoder i sin datainnsamling. Hun har tilbrakt lange perioder i felten opptatt med klassiske etnografiske studier, men har også gjort aktiv bruk av andre kilder til informasjon som historiske arkivstudier, intervju og surveys. Hovedfokuset for hennes forsking har vært Turkanafolket og deres naboer Samburu, Pokot, Borana, og Somali. I god antropologisk tradisjon så har tematikken variert både over tid og i forhold til fokus i de ulike forskningsprosjektene. På bakgrunn av dette omfattende forskningsmaterialet har hun publisert artikler som omhandler kjønn, kroppslighet, kunnskap og kosmologi; kulturelle modeller om forholdet mellom mennesker, dyr og natur; de uforutsigbare effektene som rammer den pastorale levemåten av kolonialisering, kommersialisering, bistand, turisme og globalisering.  Hennes pågående forskningsprosjekt finansiert av NFR fokuserer på de psykososiale effektene av endemisk vold, identitetshåndtering, og etniske relasjoner i Øst-Afrika. Fattigdommens historie og etnografi er et annet spesialfelt, inkludert Europa siden middelalderen og det britiske imperiet, med fokus på India og Afrika. Broch-Dues bøker innkluderer Carved Flesh/Cast Selves: Gendered Symbols and Social Practices (1993), The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa (1999), Producing Poverty and Nature in Africa (2000), og Violence and Belonging: The Quest for Identity in Post-Colonial Africa (2005). Hun holder på å ferdigstille 3 nye bøker basert på grundig og langsiktig forskning i felten.

Vigdis Broch-Due har også vært involvert i produksjonen av flere dokumentarfilmer ikke bare i Kenya men også i India og Sør Amerika. Dette har gitt mulighet for lengre besøk til Indianersamfunn som Kogi fra Colombia, Huichol fra Mexico, og Maya fra Guatemala. Disse kulturmøtene har utvidet hennes komparative kompass og verdsetting av det mangfold av liv, muligheter, løsninger og utfordringer som finnes blant oss mennesker her på jorden.

ENGLISH VERSION

Reklamer

Forfatter: Jill Walker Rettberg

Professor of Digital Culture at the University of Bergen.

Kommentarer er stengt.