Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.

Debattmøter

Debattmøter i forbindelse med Rektorvalget i 2013

 1. Arrangør: StudentradioenTittel: Debatt om rektorvalget
  Tid: 25. januar 2013, kl. 10:00-11:00
  Sted: Studentsenteret
  Kontaktperson:
  Deltakere: Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen
 2. Arrangør: StudentparlamentetTittel: Debatt om forskningskvaliteten ved UiB og hvordan bidra til å engasjere flere studenter i forskning
  Tid: 11.februar 2013, kl. 19:00
  Sted: Kvarteret, Tivoli
  Kontaktperson: Bjørn Kristian Danbolt, Leder av PR og debattkomiteen ved Studentparlamentet, UiB epost: bjorn.danbolt@student.uib.no , tlf: 922 90 263
  Deltakere: Kuvvet Atakan, Dag Rune Olsen, Petter Haugan, Siri Knapskog, Jørn Øyrehagen Sunde
 3. Arrangør: Studentradioen
  Tittel: Debatt om utfordringer knyttet til Nygårdsparken Tid: 15. februar 2013, kl. 11:00-12:00
  Sted: Studentsenteret
  Kontaktperson: Oda Underthun
  Deltakere: Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen
 4. Arrangør: Dannelsesutvalget
  Tittel: Forskerens og Universitetets samfunnsansvar
  Tid: 21. februar 2013, 13:00-15:30
  Sted: Sydneshaugen Skole, Aud.A
  Kontaktperson: Inga Berre, Professor, Matematisk Institutt Inga.Berre@math.uib.no
  Deltakere: Kuvvet Atakan, Dag Rune Olsen, Peter Haugan, Lin O. Elvebakk (phd-kandidat Høyskolen i Sør-Trøndelag), Jørn Kløvfjell Mjelva (student UiO), og en Student (UiB)
 5. Arrangør: Studentradioen
  Tittel: Presentasjon av rektorkandidatene
  Tid: 1.mars 2013, kl. 11:00-11:30
  Sted: Studentradio, Studentsenteret Kontaktperson: Kathrine Gundersen, tlf: 924 36 854 Deltakere: Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen
 6. Arrangør: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tittel: Presentasjon av rektorkandidatene
  Tid: 4.mars 2013, 12:15-14:00 (Team Olsen) og 14.mars 2013 (Team Atakan)Sted: Realfagbygget, Aud.1
  Kontaktperson: Jarle Berntsen, Instituttleder, Matematisk Institutt, jarleb@math.uib.no Deltakere: Team Olsen (4.mars)og Team Atakan (14.mars)
 7. Arrangør: Bergen Student TV
  Tittel: Utfordringer i Nygårdsparken
  Tid: 5.mars 2013, kl. 10:00-10:30
  Sted: Muséplass 1 og Nygårdsparken
  Kontaktperson: Silje Rødeseike, tlf: 92839839 mail: silje.rodeseike@bstv.no Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 8. Arrangør: Studentparlamentet
  Tittel: Presentasjon av rektorkandidatene
  Tid: 6.mars 2013, 17:00-20:00
  Sted: Kvarteret
  Kontaktperson: Anita Tøien Johansen, Leder av Studentparlamentet ajohansen51@gmail.com og Siri Knapskog
  Deltakere: Kuvvet Atakan, Dag Rune Olsen
 9. Arrangør: Forum for vitenskap og demokrati
  Tittel: Forholdet mellom universitet og samfunn
  Tid: 11.mars 2013, kl. 12:15-14:00
  Sted: Egget, Studentsenteret
  Kontaktperson: Anders Johansen, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Anders.Johansen@infomedia.uib.no
  Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 10. Arrangør: Det Akademiske Kvarterets ledelse
  Tid: 13.mars 2013, kl. 14:00-15:30
  Sted: Kvarteret
  Kontaktperson: Arne P. Sandvik, Daglig leder ved Det Akademiske Kvarter, Studentkulturhuset i Bergen AS, telefon: 40626619, e-mail: leder.kvarteret@gmail.com
  Deltakere: Team Atakan
 11. Arrangør: Uni Research
  Tittel: Presentasjon av rektorkandidatene
  Tid: 18.mars 2013, kl. 12:00-13:00
  Sted: Datablokken, HiB, 6.etg
  Kontakt person. Arne Svindland, direktør Uni Research, Tlf. 55 58 49 77 / 975 45 969
 12. Arrangør: BIO, MBI og II
  Tittel: Debatt møte med oppgitte tema
  Tid: 18.mars 2013, kl. 14:00-16:00 Sted: Kontaktperson: Sigrunn Eliassen og Jarl Giske (BIO) Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 13. Arrangør: Bergen Resource Centre for International Development (UiB-Global) Tittel: Utviklingsrelatert og globalt orientert forskning og utdanning ved UiB Tid: 19.mars 2013, kl. 13:30-15:30
  Sted: Jekteviksbakken 31
  Kontaktperson: Gro Th. Lie, Professor, Leder av Strategisk utvalg, Akademisk koordinator av UiB Global http://www.uib.no/research/global
  Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 14. Arrangør: Det medisinsk-odontologiske fakultet, MOF ledelse Tittel: dialogsmøte
  Tid: 2.april 2013, kl. 14:00-15:30
  Sted: Armauer Hansens Hus, MOF
  Kontaktperson: Nina Mevold
  Deltakere: Team Atakan og Fakultetsledelse
 15. Arrangør: Universitetsbiblioteket (UB)
  Tittel: dialogsmøte
  Tid: mulig dato er 3.april 2013, kl. 13:00-14:00 skal bekreftes
  Sted: (Nygårdsgt.5 – ved UBs administrasjon)
  Kontaktperson: Ole Gunnar Evensen (tlf: 920 24 907, Ole.Evensen@ub.uib.no ) Deltakere: Team Atakan og UBs ledelse
 16. Arrangør: Forskerforbundet
  Tittel: Årlige seminar
  Tid: 4-5.april 2013
  Sted: Solstrand
  Kontaktperson: Petter Jordan, Organisasjonskonsulent, Forskerforbundet, Tlf. 555 89287 petter.jordan@fub.uib.no
  Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 17. Arrangør: Det humanistiske fakultet, HF ledelse
  Tittel: Debattmøte
  Tid: 5.april 2013, kl. 13:30-15:30
  Sted: Auditorium A i Sydneshaugen skole
  Kontaktperson: Dekan Gjert Kristoffersen, Gjert.Kristoffersen@lle.uib.no Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 18. Arrangør: Det sentrale valgstyret (UiB)
  Tittel: Presentasjon av rektorkandidatene, Frank H. Aarebrot skal lede debatten (tlf: 970 68 396). Tid: 10.april 2013, kl. 12:00-14:00
  Sted: Egget, Studentsenteret
  Kontaktperson: Mona Viksøy, Sekretariatet for Det sentrale valgstyret
  http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret
  Universitetet i Bergen, Kollegiesekretariatet, Postboks 7800, N-5020 Bergen, Tlf. +47 55 58 20 15 Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 19. Arrangør: Litteraturhuset i Bergen
  Tittel: Debattmøte, rektorvalget ved UiB, Journalist Frøy Gudbrandsen vil lede debatten. Tid: 11.april 2013, kl. 18:00-20:00
  Sted: Litteraturhuset i Bergen, Auditorium
  Kontaktperson: Siri Meyer, Styreleder i J.W. Eides stiftelse
  Deltakere: Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen (begge team skal være tilstede)
 20. Arrangør: Institutt for biomedisin
  Tittel: Valgmøte ved institutt for biomedisin
  Tid: 12. april 2013, kl. 12.00
  Sted:
  Kontaktperson: Rolf Reed
  Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
 21. Tid: 15. april 2013, kl 19:00
  Sted: Studentsenteret, Egget
  Kontaktperson: Sindre Dueland (kandidat til Universitetsstyret)
  Deltakere: Rektorkandidatene og studentkandidatene til Universitetsstyret
 22. Arrangør: Språkrådet (ein språkkafé i Bergen)
  Tittel: Språkval i høgare utdanning og forsking (parallellspråklegheit med preferanse for norsk)
  Tid: 16.april 2013, kl. 18:00-20:00 (? tidspunktet er om kvelden, skal bekreftes)
  Sted: skal bekreftes
  Kontaktperson: Gunnstein Akselberg, leiar for fagråd for samfunn og høgre utdanning, Språkrådet Deltakere: Team Atakan, Team Olsen, prof. Anders Johansen (språkmeldingen som handlingsplan: http://www.sprakradet.no/upload/Språkrådets%20skrifter/Språkmeldingen%20som%20handlingsplan_ Retorikk%20og%20resultater.pdf ).
 23. Valgstand 01
  Arrangør: Team Atakan
  Tittel: kontakt med studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet
  Tid: 16.april 2013, kl. 11:30-13:00
  Sted: Kantinen ved JUS
  Kontaktperson:
  Deltakere: Team Atakan
 24. Valgstand 02
  Arrangør: Studentenes valgstyre
  Tittel: kontakt med studenter og ansatte
  Tid: 17.april 2013, kl. 10:00-13:00
  Sted: Studentsenteret
  Kontaktperson:
  Deltakere: Studenter, Team Atakan
 25. Valgstand 03
  Arrangør: Studentenes valgstyre
  Tittel: kontakt med studenter og ansatte
  Tid: 18.april 2013, kl. 09:00-10:00
  Sted: Det juridiske fakultet
  Kontaktperson:
  Deltakere: Studenter, Team Atakan og Team Olsen
 26. Valgstand 04
  Arrangør: Studentenes valgstyre
  Tittel: kontakt med studenter og ansatte
  Tid: 18.april 2013, kl. 12:00-13:00
  Sted: SV-fakultet
  Kontaktperson:
  Deltakere: Studenter, Team Atakan og Team Olsen
 27. Arrangør: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Tittel: Debattmøte
  Tid: 19.april 2013, kl. 11:00-13:00 (før kl. 13)
  Sted: (? Skal bekreftes)
  Kontaktperson: Dekan Knut Helland (tlf: 975 57 120, knut.helland@infomedia.uib.no ).
  Deltakere: Team Atakan og Team Olsen
  Arrangør: Studentersamfunnet
 28. Valgstand 05
  Arrangør: Studentenes valgstyre
  Tittel: kontakt med studenter og ansatte
  Tid: 22.april 2013, kl. 08:00-09:00
  Sted: MOF
  Kontaktperson:
  Deltakere: Studenter, Team Atakan og Team Olsen
 29. Tittel: Debatt mellom rektorkandidater – planer og mål for Universitetet
  Tid: 22.april 2013 (kl. ??)
  Sted: Kvarteret
  Kontaktperson: Tiril Rustand Halvorsen, leder av Debattkomiteen, Studentersamfunnet i Bergen @TirilRHalvorsen, Mob. 41 50 40 89, tiril.halvorsen@gmail.com
  Deltakere: Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen
 30. Valgstand 07
  Arrangør: Studentenes valgstyre
  Tittel: kontakt med studenter og ansatte
  Tid: 23.april 2013, kl. 09:00-10:00
  Sted: MatNat-fakultet
  Kontaktperson:
  Deltakere: Studenter, Team Atakan og Team Olsen
 31. Valgstand 08
  Arrangør: Studentenes valgstyre
  Tittel: kontakt med studenter og ansatte
  Tid: 23.april 2013, kl. 12:00-13:00
  Sted: HF-fakultet
  Kontaktperson:
  Deltakere: Studenter, Team Atakan og Team Olsen
 32. Valgvake: 24.april 2013, kl. 16:00, Kvarteret
Reklamer