Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.

Våre grunnverdier

Dette er våre grunnverdier. Et detaljert program kommer i 2013. Last gjerne også ned brosjyren vår som PDF.

Grunnlaget for våre akademiske verdier er basert på lange tradisjoner med nysgjerrighets drevet grunnforskning og forskningsbasert utdanning. Vår primæroppgave er at utvikle denne kunnskapsbasen til samfunnets beste.

Universitetet i Bergen (UiB) har som en uavhengig høyere utdannings- og forskningsinstitusjon et medansvar for samfunnets utvikling. Vår autonomi er en garanti for våre frie og objektive vurderinger til samfunnets beste.

UiB er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet og spiller en viktig rolle for samfunnets utvikling ikke bare lokalt og regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt.

Vi verdsetter forskning og utdanning likt. Tett kobling mellom forskning og utdanning med aktiv deltakelse fra våre ansatte og studenter er universitetets styrke.

Vi legger vekt på kvalitet i alle ledd av både forskning og utdanning. Videreutvikling av vår kvalitetskultur er avgjørende for hele organisasjonen og UiBs renommé.

UiB er et breddeuniversitet og vi setter pris på mangfoldet av fagområder og verdsetter fagenes egenart. Det faglige mangfoldet er en styrke for universitetet.

Forskning skal være innovativ. For at forskningen skal kunne anvendes til samfunnets utvikling er vi avhengige av langsiktig satsing på grunnforskning med stor faglig bredde, kombinert med godt samarbeid med aktører i nærings- og samfunnsliv.

UiB vil være ledende nasjonalt på digitalisering av forskning og utdanning som er tilpasset fagenes egenart.

Forskningsinfrastruktur, databaser og datasamlinger er grunnlaget for forskningen. Det er viktig å ivareta ulike behov for datagrunnlag og strukturelle redskap i tråd med fagenes egenart. Ulike forskningsinfrastrukturer og laboratorier, vitenskapelige og kulturelle samlinger ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket er viktige forutsetninger for forskning.

Vi vil styrke karriereløpene til unge forskere. Universitetets framtid avhenger av at vi tar vare på våre flinke postdoc ved nyrekruttering, mentorordninger og raskere kvalifisering til faste stillinger.

Studentene er vår fremtid! Vi tror på våre studenter og vet at samfunnets fornying og utvikling er avhengig av unge, kunnskapsrike, kritisk reflekterte mennesker med solid faglig bakgrunn som har de nødvendige teoretiske og metodiske kunnskaper og analytiske ferdigheter.

Vi ser dannelse som en integrert del av utdanningen. Universitetet i Bergen som et forskningsuniversitet har et særlig ansvar for å utdanne selvstendige kandidater med evne til kritisk refleksjon. Vi tror at dannelse er et viktig redskap for våre studenter når de møter de store globale utfordringene.

Menneskene er vår viktigste ressurs! Vi ser på UiB som en helhetlig organisasjon hvor både vitenskapelige, tekniske og administrative ansatte har viktige roller som utfyller hverandre. Gode rekrutteringsprosesser og karriereutviklingsmuligheter er nødvendige mekanismer for å heve kompetansen av våre ansatte.

Vi setter pris på vårt mangfold i menneskelige ressurser. Våre ansatte og studenter med internasjonal bakgrunn er verdifulle og tilfører viktige nye referanser og dimensjoner til vårt arbeid.

Vi står for likestilling i alle dimensjoner og vil at UiB alltid skal arbeide for å være et trygt arbeids- og læringsmiljø som også ivaretar ulike behov ved funksjonsnedsettelse.

Vi står for demokratiske prinsipper i styringsorganer og en organisasjonskultur som er basert på åpenhet og synlighet i behandling av saker og beslutningsprosesser. Kommunikasjon, dialog og deltakelse i viktige prosesser er grunnleggende for et universitetssamfunn.

Vi står for etiske verdier og akademisk redelighet. Vi bygger vårt renommé gjennom tillitt og stoler på våre ansatte og studenter. Etiske vurderinger og akademisk redelighet utgjør derfor to viktige grunnpilarer for vår virksomhet.

UiB er et vitenskapelig og kulturelt kraftsentrum i vår by. Vi vil videreutvikle våre bibliotek, kunstsamlinger og museum som populære møteplasser for det akademiske og det allmenne.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s