Stem på Atakan for rektor på UiB i 2013

Universitetet i Bergen skal bidra til utvikling av samfunnet gjennom kunnskap og visdom. Sapientia et scientia societas crescit.


Vigdis Broch-Due

Vigdis Broch-Due er prorektorkandidat ved valget i 2013, og professor ved Institutt for sosialantropologi. Hun har også et spesialprofessorat i internasjonale fattigdomsstudier knyttet til det samfunnsvitenskapelige fakultet. Broch-Due disputerte til dr. philos.-graden ved UiB i januar 1991. I fagkretsen inngår antropologi, sosiologi, geografi, filosofi og litteraturvitenskap. Broch-Due har en bred arbeidserfaring både nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Før hun ble ansatt som professor ved UiB i 2003, hadde hun akademiske stillinger ved Universitetene i Oslo, London (SOAS og LSE), Cambridge, Washington, Rutgers samt Nordiska Afrikainstituttet i Uppsala. I tillegg til en robust grunnforskingsagenda, tverrfaglig profil og bred epistemologisk forankring i akademia, har Broch-Due også vært engasjert i mer anvendte oppdrag. Hun har evaluert bistandsprosjekter i Afrika innen en rekke sektorer – fiske, vannforsyning, veiutbygging, irrigasjonsjordbruk – og deltatt i utforming av bistandspolitikk rettet mot fattigdomsreduksjon for IFAD, EU kommisjonen og UN ekspertpanel i New York.

Vigdis Broch-Due har lang erfaring med forskningsledelse. Hun ledet et stort forskingsprogram ved Nordiska Afrika instituttet med forgreninger til SOAS og LSE, og har selv hatt en serie forskningsprosjekter finansiert av NFR. Hun har arrangert en rekke internasjonale konferanser og innehatt flere sentrale verv. For tiden er Broch-Due nestleder av Nasjonalt fagråd for utviklingsstudier og eksternt styremedlem ved sosialantropologisk institutt, NTNU. Ved Universitetet i Bergen har hun sittet i styret til Universitetsbiblioteket siden 2004, og er styremedlem ved  Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) i inneværende periode. Hun leder forskningsgruppen Poverty Politics ved Institutt for sosialantropologi. Broch-Due leder også det internasjonale masterprogrammet The Anthropology of Development som bringer sammen studenter fra Afrika, Asia, Sør-Amerika, USA, Canada, Europa og Norge. Hun underviser en portefølje av kurs på master- og ph.d.-nivå, og har en aktiv veiledingsagenda og involvering i forskerutdanningen i sosialantroplogi. Broch-Due har vært engasjert i evalueringer av søknader og sentra for en rekke forskningsråd, både nasjonalt og internasjonalt.

Vigdis Broch-Due har forsket kontinuerlig blant kvegnomader i Nord-Kenya siden hun var student på åttitallet, og anvender både kvalitative og kvantitative metoder i sin datainnsamling. Hun har tilbrakt lange perioder i felten opptatt med klassiske etnografiske studier, men har også gjort aktiv bruk av andre kilder til informasjon som historiske arkivstudier, intervju og surveys. Hovedfokuset for hennes forsking har vært Turkanafolket og deres naboer Samburu, Pokot, Borana, og Somali. I god antropologisk tradisjon så har tematikken variert både over tid og i forhold til fokus i de ulike forskningsprosjektene. På bakgrunn av dette omfattende forskningsmaterialet har hun publisert artikler som omhandler kjønn, kroppslighet, kunnskap og kosmologi; kulturelle modeller om forholdet mellom mennesker, dyr og natur; de uforutsigbare effektene som rammer den pastorale levemåten av kolonialisering, kommersialisering, bistand, turisme og globalisering.  Hennes pågående forskningsprosjekt finansiert av NFR fokuserer på de psykososiale effektene av endemisk vold, identitetshåndtering, og etniske relasjoner i Øst-Afrika. Fattigdommens historie og etnografi er et annet spesialfelt, inkludert Europa siden middelalderen og det britiske imperiet, med fokus på India og Afrika. Broch-Dues bøker innkluderer Carved Flesh/Cast Selves: Gendered Symbols and Social Practices (1993), The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa (1999), Producing Poverty and Nature in Africa (2000), og Violence and Belonging: The Quest for Identity in Post-Colonial Africa (2005). Hun holder på å ferdigstille 3 nye bøker basert på grundig og langsiktig forskning i felten.

Vigdis Broch-Due har også vært involvert i produksjonen av flere dokumentarfilmer ikke bare i Kenya men også i India og Sør Amerika. Dette har gitt mulighet for lengre besøk til Indianersamfunn som Kogi fra Colombia, Huichol fra Mexico, og Maya fra Guatemala. Disse kulturmøtene har utvidet hennes komparative kompass og verdsetting av det mangfold av liv, muligheter, løsninger og utfordringer som finnes blant oss mennesker her på jorden.

ENGLISH VERSION

Reklamer


Kuvvet Atakan

Kuvvet Atakan is a candidate for the election of Rector at the University of Bergen.

Kuvvet Atakan is a professor of seismology at the Department of Earth Science at the University of Bergen. Atakan took his BSc in Geological Engineering in 1980, at the Middle East Technical University (METU) in Ankara. Atakan was born in Eskişehir, Turkey in 1957. Following his BSc degree, he then continued his studies in Bergen and completed Cand.Mag. in Geology in 1986 at the University of Bergen (UiB), Cand.Scient. in structural geology in 1988 (UiB) and Dr.Scient. in seismology in 1994 (UiB). His previous employment includes Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey (1980) and University of Durham, UK (1989-1990). Professor Atakan has had number of responsibilities at the University of Bergen. He was the Chairman of the Advisory Council at the Department of Earth Science (GEO) during 2003-2005, Vice-Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences during the period 2004-2005, Head of the Geodynamics Research Group at GEO (2003-2009), and Deputy Head of Department of Earth Science (2007-2009). Currently, he is the Vice Rector of Education at the University of Bergen (2009-present) and Professor of seismology at the Department of Earth Science (GEO), University of Bergen (UiB) (2001-present).

Currently, Professor Atakan is the titular member for Norway in the European Seismological Commission and represents Norway in the Council of the International Seismological Centre (ISC). He is the member of the Norwegian Academy of Technical Sciences (NTVA). Professor Atakan has served as the member of the Steering Committee of the Norwegian Association for Earthquake Engineering during 1996, 2004-2005, and was the Chairman in 1997. Atakan is a member of various (13) scientific committees or working groups. He is involved in the organization of 10 scientific seminars/international conferences, and had the responsibility of the “9th International Conference in Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDDE)”, which was held in Bergen in 1999. Atakan has also been convener/chairman in different scientific sessions in 19 international conferences. In addition he is also involved in various local committees at the University of Bergen. In 2010, Professor Atakan has been awarded as one of the Top 10 International Leaders in Norway.

Professor Atakan is a member and a former Chair of the Geodynamics research group at the Department of Earth Science. He had the responsibility of the Norwegian National Seismic Network (NNSN) during the period 2007-2009 and is the member of the Steering Committee since 2002. Atakan was previously involved in 44 scientific projects in various geographical areas (mainly Europe, but also Central America, Africa and Asia) in the fields of seismotectonics, active tectonics, seismic hazard, local site effects, seismic monitoring and associated topics. Currently he is involved in six projects and is the national coordinator and the co-chair of the European ESFRI-EPOS Project (European Plate Observing System).

Professor Atakan has a significant amount of research production in the fields of seismotectonics, earthquake hazard and risk. He is the author/co-author of 517 various scientific contributions, among them 89 publications (peer-review), 98 scientific reports (with limited distribution) and 330 presentations (mostly in international scientific conferences). He is the member of the Editorial Board and Guest editor of the Special Issue (Vol.20, No.1-4 and 5-8, 2000) of the Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Elsevier Publ. Inc.) and guest co-editor of the Special Issue (Vol.8, No.3, 2004) of the Journal of Seismology (Kluwer Academic Publ.). His current research interests include the processes leading to mega-thrust earthquakes in subduction zones.

Professor Atakan has a broad experience in teaching and student supervision at undergraduate and graduate levels. He has had the responsibility of several courses in seismology at undergraduate and graduate levels. Professor Atakan has over the years supervised 50 students (39 Master, 11 PhD).  Atakan has also a long record of dissemination of results from his research to public, through popular scientific publications, various interviews and articles in the media. In 2005, he was the scientist in charge of the exhibition at Bergen Museum with the topic “100th Anniversary of the Seismological Observatory in Bergen” during the period 2005-2010.

NORWEGIAN VERSION


Jill Walker Rettberg

Jill Walker Rettberg is Professor of Digital Culture at the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies at the University of Bergen and is running for the position of Vice-Rector for International Relations. Born to Australian parents in Oslo in 1971, Rettberg grew up in Norway and Australia. She studied at the University of Bergen and Stavanger University College before completing a cand. philol. degree in comparative literature in 1998 and her doctoral degree, also at the University of Bergen, in 2003. Since then she has been employed at UiB. During this time, Jill Walker Rettberg has also been a visiting researcher at RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology), the University of Western Australia and the University of Illinois at Chicago.

As a student, Rettberg was active as a journalist in Studentradioen and StudVest, and spent a semester as Editor for Music and Culture for Studentradioen i Bergen. Rettberg had her first daughter during her graduate years, becoming one of the many students who parents. Just after completing her degree, Rettberg won The Inaugural Ted Nelson Award for Best Paper by a Newcomer for a conference paper at ACM Hypertext 98.

Rettberg completed her doctoral degree in 2003 with the dissertation Fiction and Interaction: How Clicking a Mouse Can Make You Part of a Fictional World, which analysed the relationship between user and fictional world in electronic literature and digital art. She was hired as an associate professor in 2003, first temporarily and since 2004 in a permanent position. In 2007 she married fellow academic Scott Rettberg, who had moved to UiB from the United States, and after the births of a daughter and a son in 2008 and 2010, Rettberg qualified for full professor in 2011.

Jill Walker Rettberg was the Head of the Department of Humanistic Informatics from 2005-7. Humanistic Informatics later changed its name to Digital Culture and was reorganised as part of the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies.

While working on her PhD dissertation, Rettberg began writing a research blog, jilltxt.net, which has now been active for over twelve years. The blog has been an important networking platform throughout Rettberg’s career, and was key in developing an international research network. In 2006 Jill Walker Rettberg won the Meltzer Foundation’s Award for Excellence in Research Dissemination, largely for her pioneering work in research blogging.

Since becoming a blogging, Rettberg’s research has also turned towards blogging and social media. She published the first academic article on blogging with Torill Mortensen in 2002, and published the book Blogging on Polity Press in 2008. The book is forthcoming in a second edition in 2013. With her colleague Hilde Corneliussen, Rettberg co-edited an anthology of scholarly articles on the popular online game World of Warcraft on MIT Press in 2008.

From January 2012 Jill Walker Rettberg has been the University of Bergen’s Alumni Board Leader. The board consists of academics from each of the University’s six faculties, as well as student representatives, and as leader, Rettberg advises the University leadership on our alumni strategy. Through working on alumni relations Rettberg has become increasingly familiar with the larger organisation of the university and our outreach and community integration in particular. Rettberg has been involved in both international and discipline-level alumni work as well as strategy development.

Jill Walker Rettberg is a member of the Norwegian Arts Council’s Art and New Technology Committee (KNYT) and of Digitutvalget, a government-appointed committee tasked with mapping hindrances for innovation of and growth in digital content and services in Norway. Digitutvalget’s report will be published in January 2013. Rettberg has been on the board of Bergen elektroniske kunstsenter (BEK), a jury member for Fritt ord’s blog grants and a member of reference groups on new media for Bergen kommune and ABM-utvikling.

Rettberg has helped to organize a number of international conferences and workshops both in Bergen and abroad, and has been on the program committee for international conferences including Digital Arts and Culture and ACM Hypertext. She has been a reviewer for international journals and research councils. She has extensive experience with the media and has given many popular talks for industry and cultural groups. Rettberg was project leader for the Nordic research network ELINOR: Electronic Literature in the Nordic Countries (2004-6), and is currently a co-investigator in a European project on electronic literature.

Rettberg enjoys teaching and splits her teaching between first-year courses and graduate courses. In the spring of 2013 she is teaching an upper level undergraduate seminar on Critical Approaches to Technology and Society, with an emphasis on social media.

More about Jill Walker Rettberg online:

NORWEGIAN VERSION


Gottfried Greve

Gottfried Greve is candidate for Vice-Rector for Education in the 2013 election, and professor in Paediatrics and Consultant Paediatric Cardiologist and Head of the Adult Congenital Heart Defects Unit at Department of Heart Disease at Haukeland University Hospital. He defended his thesis for the Dr.Med. degree at the University of Bergen in 1990.

Greve was appointed Professor of Paediatrics in 2001 at the Paediatric Institute later part of the Department of Clinical Medicine, University of Bergen. He has served as head of the Paediatric Unit since 2005 and has been Vice Director for education at the same department in the period 2005-09. The Paediatric Unit has been honoured with several prices from the students and the Faculty of Medicine and Dentistry for excellent teaching, and in 2012 also The Faculty´s Price for internationalisation for the student exchange programme to Makerere University and Mulago Hospital in Kampala, Uganda. Greve served as Vice Dean for education at the Faculty of Medicine and Dentistry in the period 2010-11. From 2011 he has been the Scientific International Coordinator and has been chairing the Programme Committee for Continuous Medical Education at the Faculty.

Greve studied medicine at the University of Bergen. During an elective period he worked in 1980 with Ciba Geigy AG in Basel, Switzerland. He was Cand Med. 1984. After completing the internship (Larvik and Geilo) he received a four years research grant from the Nasjonalforeningen – the Norwegian Council on Cardiovascular Diseases and worked at the Cardiovascular Laboratory at the Department of Anatomy, UoB with study of early cellular changes after myocardial ischaemia. The same year he started as Registrar at the Department of Paediatrics, Haukeland University Hospital. For the period 1992-93 he was granted a research fellowship from the American Heart Association at the Laboratory for Hypertrophic Cardiomyopathy at Baylor College of Medicine in Houston, Texas, where he worked with detection of genetic alterations important for myocardial growth. When having finished specialisation in paediatrics, he was appointed Consultant Paediatric Cardiologist in 1994, and from 2001 he has been head of the Congenital Heart Disease Unit at Department of Heart Disease, Haukeland University Hospital. He was also head of the Paediatric Cardiology Unit at Department of Paediatrics in the period 2003-09. He worked as Research Registrar at the Department of Paediatric Cardiology at Royal Brompton Hospital / Imperial College in London in the period 1997-98 and as Honorary Consultant in Cardiology Service at Great Ormond Street Hospital for Children / Institute of Child Health at the University College of London 2009-10. In the last period he worked especially with cardiac-MRI in patients with congenital heart defects.

His main research interest has been focused around heart and vascular physiology in children and adolescents – with and without congenital heart defects, also registry based research.

Greve was one of the founders of the Heart and Lung Test Laboratory at the Department of Paediatrics in 1997 and has in recent years worked actively to establish a Resource Centre for Physical Activity in Children and Adolescents with Special Needs (Children’s Energy Centre) which now is incorporated in the plans for a new Centre for Children and Adolescents being built at Haukeland University Hospital.

Greve has been member of the editorial board of Heart Forum published by the Norwegian Society of Cardiology since 1999. He was one of the founders of the Foundation for Cardiovascular Research at the University of Bergen in 1989 and has since 2010 been a member of its Council. He has served on the board of the West-Norwegian Cardiac Society in the period 1996-1912. He has been a member and for one year chairing the Norwegian Society of Cardiology´s Working Group for Echocardiography 1999-2004, and he has been chairing the Working Group for Adults with Congenital Heart Defects 2007-12. He was one of the founders and board members, and in the starting phase also chairing the Locus of Cardiovascular Research at the University of Bergen (2002-07). He has over the years been involved in organizing several national and Nordic meetings and a number of courses run by continuous Medical Education programme. Over the years he has been a member of many committees locally and nationally. Since 1995, he has been a member of the boards for several legacies including the Sigurd Ørdahls and the Christie’s legacies.

NORWEGIAN VERSION


Vigdis Broch-Due

Vigdis Broch-Due is a candidate for Prorector in the 2013 election, and Professor in the Department of Social Anthropology. She also holds a special Professorship in International Poverty Research at the Faculty of Social Sciences. She defended her thesis for the Dr. Philos degree at the University of Bergen in 1991. Her fields of study include anthropology, sociology, geography, philosophy and comparative literature. Professor Broch-Due has a broad professional background both in Norway and internationally.

Before being appointed as Professor at the University of Bergen in 2003, she held senior teaching and research positions at the universities of Oslo, Uppsala, Cambridge, and London. In the United States she was visiting professor at Washington State University and at Rutgers University. Her research interests range from epistemological issues in the social sciences and humanities, to a wide variety of empirical studies in Africa and India. In addition to these, Broch-Due has undertaken numerous aid and relief consultancies in East Africa and beyond related to a variety of sectors – fisheries, irrigation agriculture, road building, as well as water supply and sanitation. Amongst other assignments, she was involved in designing IFAD’s future Focus on Rural Poverty. She was a member of a select group of researchers appointed by the Commission for the European Union to assess their poverty alleviation policies and has served on expert panels on global poverty at the UN in New York.

Vigdis Broch-Due has long experience with research leadership. She is Deputy Leader of the National Council (Nasjonalt fagråd) of Development Studies and an External member on the board of the Department of Social Anthropology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU). At the University of Bergen, she has served on the University Library Board since 2004 and, for the last four years, has been a board member for the Centre of Women and Gender studies (SKOK). She also heads the Poverty Politics research group http://www.uib.no/fg/poverty at the Department of Social Anthropology. As well as these positions, she is also in charge of the international masters program, “the Anthropology of Development”, which brings together students from Africa, Asia, South-America, USA, Europe and Norway. She teaches a large portfolio of courses at the Masters and PhD levels, combined with an active supervisory role and involvement in research training. She has been engaged in the evaluation of research applications for various centers and research councils both nationally and internationally.

For almost three decades, Vigdis Broch-Due’s central field of research has been the pastoralist communities of Northern Kenya. Her work there has involved both qualitative and quantitative approaches to data collection. She has carried out several major ethnographic studies but also drawn actively on other sources of information such as historical archives, interviews and surveys. Her main focus has been on diverse Turkana communities (herders, cultivators, and fishers) and, more recently, on the pastoral borderlands where Turkana intersect with other ethnic groups such as Samburu, Borana, Somali and Pokot. Her research themes have evolved over her many years in the field, as experience and her different research projects have led her down different avenues of research. These range widely over a variety of topics. She has published articles on gender, embodiment and cosmology, cultural models of the relations between people, animals and nature; the unruly effects of colonialism, commodification, aid interventions, tourism and globalization on pastoralist livelihoods in East Africa; and, finally, global poverty in historical and ethnographic perspectives. Her current research project, funded by NCR, focuses on the psycho-social effects of endemic violence, identity management and inter-ethnic relations in Kenya. The history and ethnographies of poverty constitute another specialty, both as it pertain to Europe since medieval times and the British empire with focus on India and Africa.

Her books include Carved Flesh/Cast Selves: Gendered Symbols and Social Practices (1993), The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa (1999), Producing Poverty and Nature in Africa (2000), and Violence and Belonging: The Quest for Identity in Post-Colonial Africa (2005). She is currently working on 3 book manuscripts arising from her work in Northern Kenya.

Vigdis Broch-Due has also participated in several documentary film projects not only in Kenya but also in India and South America. The latter involved extended visits to Native American communities including the Kogi of Colombia, Huichol of Mexico, and Maya of Guatemala. These encounters only widened her keen appreciation for the remarkable variety of cultural forms around the globe and the vast range of life-solutions and challenges faced by humanity.

NORWEGIAN VERSION